Šesťáci v T-klubu

přidáno: 10. 10. 2014 0:27, autor: Jan Zicha

Jednou z prvních aktivit šesťáků, pořádanou mimo školu v rámci předmětu Rodinná výchova, je vždy na začátku školního roku návštěva zlínského nízkoprahového zařízení T-klub. Jestli ani vy přesně nevíte, co znamená pojem „nízkoprahový“, zeptejte se dětí ze 6.B a C, ty už dnes vědí, že jde o organizaci, jejíž sociální pracovníci se snaží ve svých prostorách  o pozitivní komunikaci s dětmi, přípravu různých programů, dílen, besed, ale i o odbornou pomoc a podporu na základě dobrovolnosti, individuálních potřeb a partnerského přístupu.

A přitom první odpovědi na otázku, co si ony samy představují pod pojmem „nízkoprah“, zněly:

- mají tady nízké prahy

- je tu u země nízko prach

- mají za to málo prachů …

Žáci získali během pouhé hodiny důležité informace, seznámili se s prostředím klubu Pod Stráněmi i pracovnicemi zařízení, zahráli si společně hru, vymysleli a prezentovali ve skupinách plakáty – reklamu na T-klub.

Věříme, že návštěva klubu nebyla zbytečná a že žáci i rodiče jejich služby ocení.

P.S. Ani třída 6.A o návštěvu nepřijde, do T-klubu se chystá 16. 10. …

 

Mgr. Darina Sotolářová

Comments