Projektový den "Den padajícího listí" na 1. stupni

přidáno: 2. 12. 2015 22:23, autor: Zdena Velebová

Již několik let v naší škole v listopadu probíhá projektový den nazvaný Den padajícího listí. Ke svému názvu přišel v prvním roce této akce, kdy byl hlavním tématem projektu „podzim“. Název zůstal, ale témata se každoročně mění. Celá akce má rovněž ekologický podtext; témata jsou vybírána s ohledem na výchovu a osvětu v enviromentální oblasti.

V čem je tento den zvláštní?

Žáci druhých, třetích, čtvrtých a pátých ročníků mají možnost sestavit si pro jeden den vlastní rozvrh hodin a vyzkoušet si například i to, jakým stylem pracují v hodinách jiní učitelé. Mohou se také sejít v hodinách se svými staršími nebo mladšími kamarády nebo dokonce se sourozenci, protože předměty se učí napříč jednotlivými ročníky prvního stupně.

Letos učitelé nabídli předměty, v nichž se vše točilo okolo vody. „Voda“ byla totiž hlavním tématem projektu.

Během celého dne si žáci museli hlídat rozvrh a být včas na správném místě, tedy ve správné učebně. Odměnou jim byly například netradiční zážitky.

Naučily se ty děti vůbec něco?

Tady je třeba zdůraznit, že mnohdy se žáci v projektu naučí mnohem více než v běžné výuce – třeba o sobě a svých schopnostech a dovednostech. Díky intenzivnějším prožitkům v jednotlivých hodinách jsou schopni si vybavit spoustu zážitků i po několika měsících či letech.

Pro představu je dobré uvést několik příkladů z nabídky předmětů:

Český jazyk - ,,Pohádka o vodě":

V hodině čtení paní učitelky Dundové  žáci procvičovali intonaci, přízvuk, pauzy a tempo čtení. V následné dramatizaci příběhu rozvíjeli sociální vazby, představivost a fantazii, ilustrovali pohádkové postavy příběhu.

Prvouka – Koloběh vody v přírodě

V hodině prvouky paní učitelky Absolonové děti mohly získat znalosti o koloběhu vody v přírodě. V motivačním rozhovoru a při pokusech si postupně ověřovaly, jak vzniká déšť. Při dramatizaci a následné výrobě knížky si upevňovaly nabyté informace.

Prvouka - Pokusy s vodou

S paní učitelkou Haasovou se žáci ponořili do několika pokusů: S pomocí jednoduchých pomůcek si na vlastní kůži i oči ověřili, jak fungují některé přírodní zákonitosti. Někdo si vědomosti zopakoval, jiní se mnohé dozvěděli – např. bílá růžička zčervenala, v listopadu dětem před očima rozkvetly květy, kapesník zůstal suchý i pod vodou. Děti už ví, co plave a co se potápí. Plastelína se potopila, ale po chvilce bádání přeplavala i s nákladem celou vodní plochu. Žáci spočítali ,kolik mincí se vlezlo do sklenice plné vody a dokonce viděli vodu tvořící kopeček.

V českém jazyce paní učitelky Zámečníkové bylo hlavním cílem rozvíjet slovní zásobu, schopnost vyjadřování, odvahu vystoupit před spolužáky, zopakovat některé znalosti z českého jazyka, čtení a představit poezii hravou formou v běžném životě kolem nás. Na začátku pomocí brainstormingu hledali, co se jim vybaví, když se řekne „voda“. Následně určovali slovní druhy, ve hře "Kufr" vyprávěli o přehradě, pramenu a toku řeky, obojživelnících, slané a sladké vodě a o skupenstvích vody. Luštili osmisměrku na téma voda, řešili hádanky atd.

A protože výchovy mají děti ve škole nejraději, zahrnovala nabídka předmětů i je:

Hudební výchova

S paní učitelkou Ludvíkovou se žáci pustili do odvážných kroků – pokusili se mimo jiné složit text k symfonické básni Bedřicha Smetany – Vltava.

Ve výtvarné výchově paní učitelky Vojáčkové  se žáci věnovali tématu „Rybičky v akváriu“. V této hodině byl rozhodně potřeba smysl pro tvořivou práci, fantazii a nápaditost.

Druhou výtvarnou výchovu mohly děti strávit u paní vychovatelky Kotasové. V jejím podání žáci kreslili svůj vlastní ostrov, na kterém si mohli vytvářet vlastní pravidla, zvolit si měnu, počet obyvatel, kteří se na ostrov vejdou, a způsob obživy.

Nechyběla ani oblíbená dramatická výchova pod vedením paní učitelky Köglerové. Děti  mohly během hodiny dramatické výchovy zapojit všechny smysly: Chuť, zrak, hmat, sluch i čich. S vodou si i pohrály pomocí krepového papíru, kdy zkoušely vlnky v potoce, kukátkem pozorovaly třpyt pod hladinou, a  také  přály vodě jako sudičky. Nezapomněly na její osvěžující chuť a relaxační poslech.

Mgr. Hana Marková

Comments