Projekt k Roku české hudby

přidáno: 15. 12. 2014 1:05, autor: Jan Zicha
Všichni žáci 2. stupně se v hodinách hudební výchovy seznámili s projektem Rok české hudby a během měsíce listopadu a začátkem prosince se při této příležitosti věnovali různým činnostem, které s českou hudbou souvisejí.

Heslem celorepublikového projektu je „tvořivost a spolupráce“ a v tomto duchu si žáci

z jednotlivých tříd v menších či větších skupinkách připravovali své vlastní projekty.

V některých třídách žáci hráli na hudební nástroje skladby českých skladatelů a zpívali české písně, v jiných třídách tvořili koláže, videoprojekce a počítačové prezentace, nebo připravovali vědomostní hry, soutěže a kvizy o české hudbě, jiní nám o životě nejvýznamnějších českých skladatelů zahráli divadlo nebo složili básničky.

Všichni jsme se u těchto aktivit nejen dobře pobavili, ale také si zopakovali své znalosti a dozvěděli se i spoustu nového o české hudbě a o lidech, kteří ji proslavili po celém světě.

Celý projekt ukončíme v pátek 19. 12. na chodbě ve 3. patře, kde si společně zazpíváme české vánoční písně a koledy.


Mgr. Valerie ÚradníkováComments