Prezentace závěrečných prací žáků 9. ročníku

přidáno: 12. 6. 2016 23:16, autor: ZŠ Komenského I, Zlín   [ aktualizováno 12. 6. 2016 23:17 ]
    V první polovině měsíce června proběhly prezentace závěrečných prací žáků 9. ročníku. V rámci tohoto projektu měli deváťáci za úkol zpracovat závěrečnou práci na vybrané téma a k tomu prezentaci ve zvoleném programu.
    V slavnostnější podobě pak proběhlo desetiminutové vystoupení každého žáka před svou třídou, ve kterém sdělovali obsah a zajímavosti ze své práce, ale také odpovídali na dotazy přítomných pedagogů (ředitelka školy, zástupce řed. pro 2. stupeň a vyučující, který byl vedoucím práce).
    Žáci tak mohli zúročit své znalosti a dovednosti získané během školní docházky, např.:  zpracovat v elektronické podobě dokument a naformátovat ho, vyhledávat, třídit a zpracovávat informace, zpracovat prezentaci a s její pomocí hovořit na vybrané téma před třídou.
Věříme, že tento projekt byl pro všechny deváťáky dobrou zkušeností především pro jejich další studium na střední škole.

J.Zicha












Comments