Prezentace Armády České republiky

přidáno: 27. 11. 2014 8:04, autor: ZŠ Komenského I, Zlín   [ Aktualizováno 27. 11. 2014 8:12 uživatelem Jan Zicha ]
Ve čtvrtek 27. listopadu naši školu navštívili vojáci AČR v rámci Projektu ministerstva obrany: "Příprava občanů k obraně státu" (POKOS). Tento projekt má několik cílů:  ujasnění pojmů, které souvisí s obranou státu a Armádou České republiky, historií a tradicemi,  řešením krizových situací vojenského i nevojenského charakteru. Část toho projektu je také určen pro školy.

Program v naší škole obsahoval besedu a praktické ukázky pro žáky 8. a 9. ročníku v následujících tématech: 

  •   základní informace o AČR a o jejich činnostech
  •   zkušenosti AČR v zahraničních misích
  •   zdravotnická příprava
  • chemická ochrana 

Nechyběla možnost ohmatat si některé armádní ruční zbraně, proběhly praktické ukázky první pomoci, žáci si vyzkoušeli obléci se do vojenského oblečení a protichemického obleku. Velmi zajímavá byla beseda s účastníky zahraničních misí doplněná o promítání z mise v Kosovu a Afghánistánu. 

Učivo o Armádě ČR obsažené nově ve Školním vzdělávacím programu tak bylo žákům přiblíženo formou, která určitě všechny přítomné zaujala a líbila se.

J.Zicha

Prezentace Armády ČR


Comments