Okresní kolo Dějepisné olympiády

přidáno: 20. 1. 2015 22:06, autor: ZŠ Komenského I, Zlín   [ aktualizováno 22. 1. 2015 2:02 ]

V úterý 20. ledna 2015 proběhl na naší škole 44. ročník okresního kola Dějepisné olympiády. Tematické zaměření ročníku „Pot, slzy a naděje aneb Život je boj“ obsáhlo široké pole otázek týkajících se válčení. Jen namátkou – v úkolech se bojovalo na středověkých bojištích, křížové výpravy se střídaly s husitskými, řešily se výsledky třicetileté války i napoleonská tažení a nakonec se přes prusko-rakouské konflikty soutěžící dostali až k vojenským blokům před první světovou válkou. Plných 100 bodů nezískal žádný účastník, vyhrál Michael Šenovský ze ZŠ Kvítková s 96 body a následovali ho studenti Gymnázia Zlín – Lesní čtvrť Martin Hronek a Gymnázia a Jazykové školy Zlín Vilém Vaňhara. Zúčastnilo se celkem 43 žáků, doprovázelo je 24 pedagogů a ve škole se o ně staralo střídavě 11 našich deváťáků.

Soutěž proběhla bez problémů, práce byly vyhodnoceny a ceny – knižní poukázky a čokolády -  rozdány. Nás zajímají i výsledky našich žákyň – osmačka Kateřina Sedmerová se umístila na velmi pěkném 27. místě a deváťačka Simona Pavelková hned za ní na 28. příčce. Děkujeme jim tímto za přípravu na soutěž a reprezentaci školy.

Mgr.Darina SotolářováComments