Minisčítání 2015

přidáno: 6. 12. 2015 23:36, autor: ZŠ Komenského I, Zlín
Tento projekt realizoval Český statistický úřad jako součást svého dlouhodobého projektu zvyšování statistické gramotnosti. Cílem projektu  bylo zlepšení vnímání statistiky a zvýšení obecných znalostí tohoto oboru.
Do projektu se zapojili žáci 5., 7, 8, a 9. tříd. V hodinách informatiky vyplnili online dotazník. Po jeho vyplnění si mohli své výsledky srovnat  přibližně se 30 000 žáky základních a středních škol z celé republiky.
Žáci se dověděli, co to je statistika, jaké výsledky mohou pomocí statistického šetření získat a co z těchto výsledků lze vyvodit. JE zajímavé si svůj pohled na svět porovnat s celou republikou.

Výsledky si můžete prohlédnout zde:

https://vdb.czso.cz/pll/eweb/mini2015.porovnani


Mgr. Sylva Roženková
Comments