Kácení stromů

přidáno: 24. 8. 2015 23:37, autor: Ilona Garguláková
Na základě požadavku školy na odborné posouzení stavu stromů nacházejících se na nádvoří školy, odbor městské zeleně posoudil žádost a vydal rozhodnutí na povolení kácení 1 ks javoru horského a 1 ks lípy velkolisté. Výjimka na kácení stromů mimo období vegetačního klidu byla shledána jako závažná a byla udělena na základě výskytu extrémně nebezpečné dřevokazné houby dřevomoru kořenového, kdy by mohlo dojít k nepředvítalnému vývratu. K infekci dřevin došlo přes poškozené kořeny, hniloba pokračovala kuželovitě nahoru až do 2 - 3 metrů výšky kmene. Infekce a hniloba probíhají dlouhou dobu skrytě. Ve chvíli, kdy jsou plodnice patrné na bázi kmene, mohlo by dojít kdykoliv k vylomení stromu nad pařezovou částí. Správní orgán přihlédl proto při svém rozhodování k umístění dřevin v blízkosti ZŠ Komenského I, kde je předpokládaný zvýšený pohyb dětí a dalších osob a mohlo by dojít k ohrožení jejich bezpečnosti.
Comments