Jan Ámos Komenský a my – měsíc projektové práce

přidáno: 13. 4. 2015 2:05, autor: Zdena Velebová


„Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělávat.“ J.A.Komenský

 

 

Celý měsíc březen byl v naší škole spojen se jménem J.A.Komenského. Aktivity ve vyučovacích hodinách probíhaly v duchu her a soutěží. Žáci sami nebo s pomocí a radou učitelů vytvářeli projektové úkoly. Děti nižších ročníků vyhledávaly na počítačích zajímavosti ze života J. A. Komenského . Starší žáci tvořili kvízy, tajenky i křížovky a v hodinách čtení vytvářeli básně. Vznikaly i krásné slohové práce na téma „jaký by měl být učitel“. Ze všech aktivit učitelé sestavili výstavku prací žáků a soutěživým kvízem pro všechny děti. Na 2. stupni v rámci měsíce čtenářské gramotnosti zařadili učitelé do vyučování literatury hodiny práce s textem  o J. A. Komenském.

Žáci 5. ročníků navštívili muzeum J.A.Komenského v Přerově. Na vlastní oči viděli, jak vypadaly učebny v 17. století, v Rakousku-Uhersku, za 1. republiky i v  50. letech 20.století. Dozvěděli se, k čemu sloužila „oslovská lavice“, jaká byla odměna pro žáky od učitele, čím začínalo vyučování a co to byl „kalamář“.  

Měsíc projektů a aktivit na téma život a doba Jana Ámose Komenského byl zábavný a přinesl dětem řadu nových poznatků a dovedností.

 

Mgr. Dagmar Honsová

Comments