Jak naložit s volným časem? 6. ročník v T-klubu.

přidáno: 26. 10. 2015 3:17, autor: ZŠ Komenského I, Zlín   [ aktualizováno 26. 10. 2015 3:18 ]

Odpověď si nyní mohou položit žáci 6.A a 6.B, kteří navštívili neziskovou organizaci

T-klub, která je tady pro ně denně od 13.00 do 18.00 hodin.

Během hodiny získali podrobné informace o činnosti klubu a všech aktivitách, které jim nabízí. Někteří již byli „v obraze,“ protože klub navštěvovali nebo navštěvují, pro jiné byly všechny údaje novinkou. Zhlédli rovněž videozáznam z práce tzv. terénních pracovníků, takže i na ulici se s nimi mohou setkat a zapojit se do jimi nabízených aktivit.

Strávený čas také využili skupinovou prací nad tvorbou plakátu T-klubu jako pozvánku k návštěvě tohoto zařízení, což se mnohým moc povedlo.

Spolu s třídními učiteli odcházeli spokojeni. Snad už nyní řada z nich ví, co s přebytečným volným časem. 

Comments