Ekosoutěž o třídění odpadů

přidáno: 6. 4. 2015 22:12, autor: ZŠ Komenského I, Zlín
V tomto školním roce se v rámci ekologické výchovy a EVVO na naší škole zaměřujeme na téma odpady. Mezi hlavní úkoly patří minimalizovat množství vzniklého odpadu. A ten odpad, který nakonec vznikne, je potřeba správně vytřídit, aby mohl být recyklován a materiál znovu využit. Na konci února proběhla na 2. stupni vědomostní soutěž o tom, jestli žáci znají, jak správně odpad třídit, co patří nebo nepatří do barevných kontejnerů na tříděný odpad a který odpad končí ve sběrném dvoře nebo na skládce.

Jednotlivé třídy 2. stupně prošly v počítačové učebně testem, na základě kterého byli vyhodnoceni nejlepší řešitelé v oblasti třídění odpadů za každý ročník. Za 6. ročník dosáhl nejlepšího umístění Ondřej Strouhal z 6.B, za 7. ročník získala nejvíce bodů Kateřina Kantorová ze 7.B, za 8. ročník zvítězila Sabina Mikošková z 8.B a za 9. ročník Jakub Fojtík z 9.B. Vítězům ekosoutěže blahopřejeme a třiďte dál odpad, má to smysl.


A. Červenák

Comments