DEN ZEMĚ 2015

přidáno: 4. 5. 2015 4:45, autor: ZŠ Komenského I, Zlín
Ve čtvrtek 30. dubna se uskutečnil na druhém stupni naší školy tradiční projektový „Den Země“. Žáci byli předem rozděleni do osmi pracovních týmů, ve kterých byly rovnoměrně zastoupeny všechny třídy od 6. A až po 9. B. Každý z těchto týmů měl přes 20 členů.

Vyučující 2. stupně si pro žáky připravili celkem deset stanovišť s aktivitami, které souvisely s naší planetou Zemí, životním prostředím a tříděním odpadů. Každý rok se zaměření projektového dne mění a letos byly připraveny dílny: Umíš třídit odpad?, Kam s nimi, Znečištění oceánů, Stromy a my, Ekohrátky na PC, Máme rádi zvířata, Znáš svou vlast?, Národní kulturní památky Zlínského kraje, Krásy a zajímavosti světa a Tajemství Země.

Projektový den probíhal soutěžní formou. Každý tým během dopoledne prošel všemi deseti stanovišti, na každém z nich tým pracoval dvacet minut, účastnil se aktivit a plnil požadované úkoly. Vyučujícími byla sledována jak úspěšnost při dosahování cíle, tak i spolupráce mezi členy týmu a na konci aktivity bylo družstvo ohodnoceno soutěžní body. Nakonec byly nasbírané body každého týmu sečteny a vyhlášeny nejúspěšnější družstva.

Děkuji všem vyučujícím 2. stupně za přípravu zajímavých aktivit ke Dni Země. Věřím, že žáci ocenili jejich snahu, projektový den je obohatil a příjemně si ho užili.


Aleš ČervenákDen Země 2015
Comments