Den naruby

přidáno: 6. 4. 2015 22:08, autor: ZŠ Komenského I, Zlín
Každým rokem koncem března na naší škole probíhá tzv. Den naruby. Jednalo se o projektový den žáků 9. ročníku, kteří si vyzkoušeli roli učitelů a vyměnili si s nimi úlohu pedagogů k příležitosti Dne učitelů. Tento rok proběhl Den naruby v pátek 27. března a první čtyři vyučovací hodiny probíhaly v režii „deváťáků“. Připravili si pro žáky 2. stupně nabídku jedenácti tematických předmětů, které vycházely z jejich zájmů nebo oblíbenosti.

Žáci 6., 7. a 8. ročníku, ale také učitelé, se předem přihlásili na čtyři různé „deváťácké“ předměty, které je z nabídky zaujaly. Deváťáci vyučovali ve vícečlenných týmech a na tento den se předem připravovali se svými učiteli. Rozdíl oproti běžnému vyučování byl i v tom, že žáci se učili v každém předmětu s jinými spolužáky a kolektivy byly věkově různorodé.

V letošní nabídce hodin s naučně-zábavnou tématikou se objevily tyto předměty a aktivity: krásy Moravy (vlastivěda), maraton filmů (filmové žánry a historie), bořiči mýtů (fyzika, chemie), Čína jede (zeměpis, přírodopis, dějepis), než začneš hrát počítačové hry (informatika), zapotit se, to je náš cíl (tělesná výchova), zkouška tvých vědomostí (všeobecný přehled), malované ruce (výtvarná výchova), do nekonečna a ještě dál (matematika), los trikos aneb udělej si sám (výtvarné a pracovní činnosti), hudba aktivně (hudební výchova).

Žáci 2. stupně si díky našim deváťákům užili nevšední den ve škole s mnoha novými zážitky a žáci z 9. ročníku si mohli vyzkoušet své organizační schopnosti, kreativitu, samostatnost, komunikativnost a ověřit si své pedagogické schopnosti před plnou třídou dětí. Všem zúčastněným žákům i učitelům děkuji za bezvadně připravený projektový den.

Aleš ČervenákDen naruby


Comments