Den jazyků

přidáno: 5. 10. 2015 4:56, autor: Jan Zicha
Letošní Den jazyků na naší škole jsme opět zaměřili na to, abychom dětem přiblížili vícejazyčnost, která je důležitým předpokladem pro pochopení identity a kultury druhých.

Vícejazyčnost není nic nového ani neznámého. Je běžnou součástí každodenního života celé řady národů v Africe a Asii a je běžná i v některých koutech Evropy, zejména v Beneluxu a ve Skandinávii či v oblasti Středozemního moře. Vícejazyčnost neznamená, že bychom měli strašit lidi a tvrdit jim, že by se měli snažit dostat se na úroveň rodilého mluvčího. Jejím cílem je dorozumět se podle vašich vlastních potřeb a požadavků. I když  se dnes každé dítě učí angličtinu, není žádný důvod, proč u angličtiny také skončit. I celá řada dalších jazyků je cenným nástrojem pro to, abychom získali maximum životních zážitků, ať již pracovních, anebo jednoduše při cestování. Jazykové znalosti nás podněcují  k tomu, abychom byli otevřenější k ostatním a k jejich kulturám a postojům, předkládají nám různé způsoby vnímání světa a tvárnost úhlu pohledu. Neměli bychom podceňovat ani další hodnotu související s osvojováním cizích jazyků, která spočívá v tom, že nám cizí jazyk umožňuje nahlédnout do jiných lidí, kultur a tradic.

Proto si žáci devátých tříd, kteří se třetím rokem učí ruštinu nebo němčinu, připravili projektový den plný her, kvízů, soutěží a aktivit v těchto jazycích pro své mladší spolužáky. Ti se pobavili i poučili v jazyce, který prakticky vůbec neznali a přesvědčili se, že lze komunikovat, číst, psát nebo získávat informace i v „neznámém“ jazyce.

16 stanovišť ve 3 učebnách bylo po celý den plné života.Deváťáci se stali „učiteli“, šesťáci, sedmáci a osmáci jejich žáky. Po skupinkách se  žáci vystřídali u co největšího počtu „učitelů“, ale ani při nejlepší vůli nemohli stihnout všechno. Všichni se dobře bavili a určitě také něco naučili.

Budeme se těšit za rok na další Den jazyků


Mgr. Blanka Trojnová


Comments