Besedy pro žáky 9. ročníku - rizika Internetu

přidáno: 16. 3. 2015 0:00, autor: ZŠ Komenského I, Zlín
V průběhu měsíce února se v rámci předmětu Mediální výchova uskutečnily dvě besedy, které měly za úkol seznámit naše deváťáky s bezpečným chováním na Internetu. Pod drobnohled se dostalo téma sociálních sítí a bezpečné zadávání hesel v rozhraní ICT. I tentokrát se chopil role průvodce v kyberprostoru Ing. Miroslav Zbranek a ukázal žákům, jak snadno se člověk stane obětí internetové kriminality a zneužívání informací. Všichni si mohli fiktivně vyzkoušet „sílu“ svých internetových hesel a rychlost jejich prolomení. Žáci s překvapením zjišťovali, že jejich hesla jsou velmi slabá, a proto bude nejlepší jejich změna. Deváťáci při hodnocení besedy vyzvedli především skutečnost, že mnoho informací se jim bude hodit při každodenním používání komunikačních technologií, a za to patří velké poděkování panu Zbrankovi, který pro nás vytvořil zajímavý exkurz do světa nul a jedniček.

Mgr. Jan Fojtík


Comments