Adaptační kurzy pro žáky 6. a 8. ročníku - akce uskutečněna s podporou dotace z rozpočtu statutárního města Zlína na krátkodobý projekt primární prevence.

přidáno: 12. 10. 2015 23:05, autor: Zdena Velebová
Již pátým rokem začínají třídy 6. a 8. ročníku naší školy školní rok adaptačním pobytem. Partnerem této akce je od jejího začátku také město Zlín, které každoročně tomuto projektu přiděluje finanční dotaci. Cena pro žáky se tak výrazně sníží a umožňuje nákup materiálu. Akce pro každý ročník trvá tři dny. Cílem je nastartovat pozitivní vztahy mezi žáky. V šestých ročnících totiž vznikají nové kolektivy, a to většinou z důvodu odchodu žáků na víceletá gymnázia, příchodu nových žáků nebo kvůli spojení tříd. Je tedy zapotřebí pracovat na nových kamarádských vztazích. V osmých ročnících se zaměřujeme na řešení problémů, o kterých víme či těch, které se v průběhu programu vyskytnou.

V letošním roce jsme tento týden strávili v příjemném prostředí hotelu Jelenovská nedaleko Valašských Klobouk. S kolektivy jsme pracovali v dopoledních, odpoledních a večerních blocích. Čas mezi těmito bloky trávili žáci se svými třídami.

Kurzy vedou paní učitelky Karin Frýdlová a Iva Kusbachová, které prošly vzděláváním v oblasti Osobnostně sociální výchovy. Obě paní učitelky vyučují na 1. stupni ZŠ. Výběr lektorů z prvního stupně má své opodstatnění, protože se s klienty - žáky nesetkávají v běžné výuce, a ti se tudíž nestydí. Otevřeně hovoří nejen o svých problémech, ale i o vztahových krizích v rámci kolektivu třídy. Často jsou odkryty i výhrady vůči vyučujícím, které ve většině případů vyplývají ze vzájemného nepochopení.

Z pobytu odjíždí třídy s různými pocity. Šesté ročníky s těšením se na příště, osmé o malinko chmurnější s vědomím, že to bylo naposled, co měli možnost strávit společné chvíle mimo školu jako kolektiv.

 

Mgr. Karin Frýdlová

Comments