Velký příběh o vzniku života na zemi

přidáno: 18. 10. 2018 4:49, autor: Zdena Velebová

Se začátkem školního roku si žáci opět vyslechli další Velký příběh o vzniku života na Zemi. Při vyprávění o prvních živočiších či rostlinách, o prvních hlasech na souši, o dinosaurech, o velkých savcích,  o…. zkrátka otevřel se před nimi úplně jiný, tajuplný svět. Zkoumali společně ve skupinkách nové poznatky, přiřazovali živočichy i rostliny do správného období, vyráběli si svou malou osu vzniku života na Zemi. Pomáhali si navzájem, zejména starší mladším, vzájemně diskutovali nad pomůckami a řešili ústní i písemná zadání úkolů vyplývajících z dané práce.  Už teď se všichni těší na další příběh, který bude v nejbližších dnech navazovat.

Mgr. Jolana Končáková
Comments