Zprávičky z Montessori

přidáno: 12. 12. 2016 1:40, autor: Zdena Velebová
Co jsme všechno dělali:
 

Beseda o přírodních ekosystémech

Ani letošní podzim jsme nevynechali pravidelné setkání se zástupci Green life, kteří za námi jezdí s besedami o ekosystémech světa. Ve čtvrtek 24.11. se děti seznámily s prostředím mokřad a močálů. Zhlédly film s komentářem o významu tohoto prostředí, jeho faunou a florou a nutnosti jeho ochrany.

 

Mikulášské setkání s rodiči

28.11.2016 se už jako tradičně sešly paní učitelky s maminkami a tatínkem, aby společně při zvuku koled nachystaly mikulášské balíčky pro děti. Po náročné práci si příjemně popovídali nejen o Vánocích.

 

Život pod vlivem

Dne 1.12.2016  navštívily třídy Montessori studenti zlínského Gymnázia Lesní čtvrt s programem " Život pod vlivem". Děti zhlédly tři filmy zaměřené na sebepoškozování, alkohol a kouření. Po zhlédnutí proběhla diskuse o vlastních zkušenostech dětí s těmito problémy a písemný hodnotící dotazník. Děti se tématu dále věnovaly v hodinách se svými třídními učitelkami.

 

Svatý Martin

Že k vám nedorazil letos sv. Martin včas? Asi proto že strávil celé dopoledne v Montessori třídách. Děti s ním ochutnaly svatomartinské cukroví, prostřednictvím dokumentárního filmu o tradicích se seznámily s jeho životem a nabyté informace pak zúročily v pracovních listech. Na závěr si vyrobily adventní lucerničky a prošly s nimi zimní spirálu. Jen to letošní mladé víno a husu jsme neochutnali...snad za pár let.

 

 

 

 

Comments