Úvod‎ > ‎

Aktivity a soutěže 2018/19

Exkurze do Osvětimi

přidáno: 12. 11. 2018 2:11, autor: ZŠ Komenského I, Zlín

V úterý 6. 11. 2018 se žáci z 9. A a 9. B sešli v brzkých ranních hodinách před školou, aby vyrazili na exkurzi do Osvětimi. Žáci se zúčastnili tříhodinového programu s českými průvodci. Prohlídka začala v koncentračním táboře v Osvětimi a pak jsme se přesunuli do nedaleké Březinky. V roce 1942 začalo v celém osvětimském komplexu masové vyvražďování nejen Židů, ale i vězňů dalších národností. Žáci prošli místa, kde spousta lidí zažila utrpení a většina nalezla smrt, a uvědomili si, kam až může vést hrůzná ideologie založená na čistotě rasy.

Mgr. Jana KlimeckáNavštívili jsme ekotým základní školy ve Štípě!

přidáno: 12. 11. 2018 0:54, autor: ZŠ Komenského I, Zlín

V úterý 6.11. navštívil náš ekotým pod vedením pana učitele J. Helmera základní školu ve Štípě s cílem seznámit se s tamním ekotýmem a posbírat inspiraci pro další fungování ekoškoly na ZŠ Komenského I.
Ekotým ze Štípy pod vedením paní učitelky M. Jurajdové pro nás přichystal velice originální občerstvení včetně popisků s receptem a nechyběly ani kelímky s našimi jmény.
Po úvodní videoprezentaci školy jsme si vzájemně vyměnily zkušenosti s ekologickými aktivitami na obou školách. Ekotým ze Štípy pro nás připravil i AZ kvíz s ekologickou tématikou, kterou proti sobě hrály oba ekotýmy.
V další části programu jsme společně procházeli školu, kde nám byl představen plán činností, ekokodex ijiné projekty zaměřené na ekologii. Po prohlídce školy nás po školní zahradě a školního parku provedl ředitel ZŠ Štípa pan L. Klátil, který měl odborný výklad k venkovnímu areálu školy včetně jezírka, který nás zaujal velkou druhovou rozmanitostí.
S návštěvou základní školy ve Štípě jsme byli velice spokojeni a nasbírali jsme cenné zkušenosti pro další léta.

Za ekotým Mgr. Jaroslav Helmer

Sbírka pro Útulek na Vršavě ve Zlíně 2018

přidáno: 6. 11. 2018 23:04, autor: ZŠ Komenského I, Zlín

    Již několik let pořádá naše škola podzimní sbírku pro opuštěná zvířátka v Útulku na Vršavě ve Zlíně. Tentokrát se akce mimořádně vydařila, byla skutečně rozsahem i kvalitou darů výjimečná! Máme radost, že jsou mezi námi rodiče a především děti, kterým není osud opuštěných zvířat lhostejný a do této akce se zapojili. Útulek na Vršavě  všem prostřednictvím zaslaného dopisu moc děkuje za to, co jsme dokázali nashromáždit a za dobročinnost, ke které své žáky vedeme. 

Stejně jako "obyvatelé" útulku i my děkujeme všem dárcům za  příspěvky!  

                                                                                                                                                                       

(E.Postavová, J.Leciánová)
DEN EKOŠKOL aneb není Ekoškola jako ekoškola

přidáno: 5. 11. 2018 2:08, autor: ZŠ Komenského I, Zlín

    Školy zapojené do mezinárodního programu Ekoškola oslaví jako každý rok v prvním listopadovém týdnu svůj den. Den, kdy mohou ukázat svému okolí, co vše dokázaly, jak fungují a co to znamená být Ekoškolou. Není totiž Ekoškola jako ekoškola. Jak už název napovídá, snaží se ekoškoly o zlepšení životního prostředí, ekologicky šetrné hospodaření a propagaci udržitelného života, ale Ekoškolou se stanou, až když jednotlivé aktivity a akce propojí do smysluplného celku. Důležité pro Ekoškoly s velkým E je snaha ovlivnit u dětí jejich přístup ke světu, jejich vnímání problémů v okolí i ve světě a jejich chuť se aktivně zapojit do dění kolem nich. Být zapojen v největším vzdělávacím programu na světě vedoucím školy k udržitelnému životu a zlepšování životního prostředí tak klade na žáky a učitele nemalé nároky.

    Děti společně s učiteli zjišťují silné a slabé stránky školy a na základě svých zjištění plánují kroky k efektivním změnám, jejichž dopad na zlepšení životního prostředí školy mohou samy pozorovat/vidět.  Učí se komunikovat, spolupracovat, řešit problémy a také dosahovat společných vizí a hodnot, které si stanoví.  Program Ekoškola tak zlepšuje svět kolem nás a zároveň u dětí rozvíjí schopnost vytyčit si cíl a naplánovat a realizovat cestu k jeho splnění.   Dodává jim odvahu přijímat výzvy vedoucí k reálným změnám a vytváří z dětí aktivní občany. Hybatele společnosti a ne pouhé nástroje. Ti nejúspěšnější se pak mohou pyšnit mezinárodním titulem Ekoškola symbolizovaným zelenou vlajkou. V České republice je těchto škol dokonce 167. A všechny tyto školy a desítky dalších, které jsou zapojené v programu, společně slaví svůj svátek po celý týden od 5. do 9. listopadu 2018, kdy pořádají různé akce pro veřejnost, přednášky nebo zahajují nové projekty.


Program Ekoškola je finančně podporován ze Státního fondu životního prostředí.

 

Ekoškola v kostce:

·         TEREZA, vzdělávací centrum z.ú. je národní koordinátorkou programu Ekoškola v ČR

·         68 zemí na 6 kontinentech

·         17 000 000 zapojených žáků po celém světě

·         400 zapojených českých škol a školek

·         70 000 žáků v českých školách

·         13 let programu Ekoškola v ČR


Program Ekoškola podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo životního prostředí, Magistrát hlavního města Prahy, informační centrum OSN v Praze.
Generálním partnerem je společnost IKEA.

TEREZA, vzdělávací centrum z. ú. usiluje o to, aby se děti učily o přírodě a skutečném světě vlastním prožitkem, bádáním a poznáváním. Aby se učily nalézat řešení problémů a provádět kroky k jejich zlepšení.


         

100 let od založení Československé republiky - 1. až 3. třídy

přidáno: 4. 11. 2018 23:45, autor: Zdena Velebová

Od 22.10. - 25.10. si děti z 1. až 3. tříd připomínaly v různých aktivitách a činnostech významné datum spojené se vznikem ČSR.

Paní učitelky přizpůsobily svůj program věku dětí. Ve všech třídách se děti dozvěděly datum významného výročí. Napříč předměty se žáci seznamovali se životem lidí před sto lety, na časové přímce si ukázali významná data do roku 2018, podle fotografie poznávali našeho prvního prezidenta, naučili se v HV oblíbenou píseň T. G. Masaryka, poznávali státní symboly naší vlasti a výtvarně je zpracovávali. Společně instalovali ve všech třídách nástěnku k tomuto významnému svátku.

Celá akce přispěla ke zpestření výuky. Různé aktivity a činnosti, které paní učitelky ve svých třídách připravily, aktivizovaly děti a podněcovaly je k zájmu o svou vlast.

Mgr. Hana Kovářová


Projektový týden ke 100. výročí vzniku ČSR

přidáno: 31. 10. 2018 4:49, autor: ZŠ Komenského I, Zlín


Před 100 lety, 28. října roku 1918, byla na Václavském náměstí v Praze oficiálně vyhlášena samostatnost a pro národy bývalého Rakousko-Uherska se tímto dnem začaly psát nové dějiny. Státní svátek v tento den je oslavovaný jako Den vzniku samostatné československé republiky.

A my jsme si tento významný den připomněli projektovým týdnem zaměřeným na toto výročí. Od pondělka do čtvrtka se třídy 2. stupně v hodinách dějepisu vystřídaly na projektové hodině, zaměřené na stoleté výročí vzniku ČSR. Žáci zhlédli krátký dokument o vzniku ČSR a potom ve skupinkách řešili aktivity a úkoly spojené s touto tematikou pod vedením spolužáků z 9. tříd. Na několika stanovištích řešili oblékání, bydlení, finance, státní symboly, kulturní představitele i osobnost T. G. Masaryka. Všichni se tak více seznámili s 20. a 30. léty 20. stol. a lépe poznali dobu 1. republiky, na jejíž tradice dnes navazujeme.

Mgr. Blanka Trojnová

100 let republiky

přidáno: 31. 10. 2018 1:07, autor: Zdena Velebová

Konec měsíce října je u nás ve škole každoročně spojen s projektem 28. říjen, Dnem vzniku samostatného československého státu. Tradičně se jej účastní žáci 4. a 5. tříd. Letošní ročník byl ale výjimečný – připomínali jsme si 100 let od vzniku Československé republiky. Není tedy překvapením, že se toto téma neslo skrz celou školu, všemi třídami prvního i druhého stupně. Promítaly se dokumenty, videa, hodně se mluvilo o prvním prezidentu T. G. Masarykovi, na chodbách a ve třídách nechyběla trikolora, děti psaly vzkazy, co by naší republice k jejím kulatým narozeninám přály, jiní zase zjišťovali, jaké další události se pojí s rokem 1918. Škála činností a aktivit byla letos opravdu nesmírně pestrá a nápaditá, stojí za ní velké množství času a úsilí, avšak pevně věřím, že našim žákům byly tyto hodiny ku prospěchu a že si z nich něco odnesli. Sám T. G. Masaryk kdysi řekl: „Člověk bez národa by byl ničím.“ Je potřeba si tedy významné mezníky našich dějin připomínat a probouzet tak v dětech lásku k dějinám, k lidem a k naší zemi.
Mgr. Hana Čambalová
Den stromů říjen 2018

přidáno: 22. 10. 2018 22:53, autor: Zdena Velebová


Slavnosti stromů jsou tradiční podzimní akcí, která oslavuje krásu a význam stromů . Podporuje vztah k přírodě a životnímu prostředí.


Letos se osmého ročníku v parku Svobody zúčastnili žáci prvních, druhých a třetích tříd naší školy. Atmosféru slavnosti dodal bohatý doprovodný program. Děti si mohly zasadit smrčky, borovici či ibišek. Na výběr pak byl bohatý výběr dalších pracovních a výukových aktivit : výroba podzimního věnečku, přání z listí, stromové pexeso, poznávání vycpaných lesních zvířat, výroba papírového lesa, vyřezávání dřevěných zvířátek, poznávání různých druhů stromů podle dřeva.

Nechyběla ochutnávka jablečného moštu nebo pití lipového čaje.


Letošní říjen je pro naši zemi slavnostní zejména proto, že uplyne 100 let od vzniku Československa. Proto je příhodné spojit Slavnosti stromů s oslavou výročí republiky, jak se tomu děje na různých místech naší vlasti. Vybrali jsme si k pozorování lípu. Přemýšleli jsme, proč je lípa náš národní strom.


Lípa je stromem smíření. Hlídala a chránila pokoj a mír. Je stromem lásky, urovnává mezilidské vztahy. Lípa je léčitelka, její květ je známým prostředkem proti nachlazení, při horečkách a zahlenění dýchacích cest. Lidé věřili, že dokáže odehnat zlé duchy a svou energií zbaví člověka chmurných myšlenek. Udivuje svou krásnou voňavou korunou, svou mohutností a dlouhověkostí.

Mgr. Jana Haasová

Kurz „Mám větší jasno“

přidáno: 15. 10. 2018 21:34, autor: ZŠ Komenského I, Zlín

     V prvních říjnových dnech se žáci devátých tříd zúčastnili zážitkového kurzu, který pro ně pořádá tradičně spolek Atmosféra Zlín, z.s.  Cílem třídenního pobytu pro žáky ve středisku Revika - Vizovice bylo vzhledem k nastávající volbě povolání ujasnit si své cíle, schopnosti a dovednosti, charakterové vlastnosti, poznat své silné a slabé stránky osobnosti, určit si priority pro výběr dalšího vzdělání, doplnit si informace týkající se nabídky škol ve Zlínském kraji a kritériích k přijetí. K tomu směřovaly všechny aktivity, které připravili vstřícní a velmi dobře připravení instruktoři.

Reakce žáků: velmi zajímavé, dozvěděli jsme se o sobě něco více, pěkný program, akce plné emocí, byli jsme se svými kamarády, počasí vcelku přálo, zbyl i volný čas pro zábavu, kamarádští instruktoři ochotně poradili s výběrem školy,  moc se nám tam líbilo, někteří z nás už snad mají více "jasno." Škoda, že to uteklo jako voda....

 Z pohledu TU:  program kurzu podnětný, zajímavý, bavily jsme se spolu s dětmi a ty byly prostě  s u p e r !!
Úspěchy žákyň Sabiny Vrágové a Klárky Mikešové ve sportovním aerobiku

přidáno: 15. 10. 2018 3:47, autor: ZŠ Komenského I, Zlín   [ aktualizováno 15. 10. 2018 3:49 ]

Krásného úspěchu dosáhly naše žákyně Sabina Vrágová a Klárka Mikešová na závodech ve sportovním aerobiku FISAF v Praze (29.9.2018), když vybojovaly v konkurenci týmů z celé ČR 1. místo v kategorii týmy a 2. místo v kategorii fitness aerobik.
Sabina Vrágová se věnuje sportovnímu aerobiku teprve jeden rok, ale protože intenzivně trénuje 4x týdne, má skvělé výsledky. Klára Mikešová trénuje od 6 let a pro oba týmy je velkou oporou. Svými letitými zkušenostmi napomáhá rozvojimladších děvčat.
Svými sportovními výkony skvěle reprezentují jak MV TEAM Univerzity Tomáše Bati tak i ZŠKomenského I a město Zlín.

Přejeme jim další výborné výsledky v jejich sportovní kariéře.

1-10 of 14