SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ TITULU EKOŠKOLA

přidáno: 29. 6. 2018 2:40, autor: ZŠ Komenského I, Zlín   [ aktualizováno 29. 6. 2018 3:28 ]
Středa 20. června 2018 byla pro naši školu slavnostním dnem. V Senátu Parlamentu ČR zástupci školy převzali z rukou zástupců Ministerstva školství, Ministerstva životního prostředí, Senátu ČR a předsedy hnutí TEREZA mezinárodní titul EKOŠKOLA. Získání titulu opravňuje školu po dobu 2 let užívat vlajku, logo a název Ekoškola. Po uplynutí této doby se pokusíme titul opět obhajovat.

Slavnostního předávání se zúčastnila Mgr. Ilona Garguláková, ředitelka školy, Mgr. Jaroslav Helmer, vedoucí eko-kroužku a zástupci ekotýmu Anička Thurnerová, Bára Prchlíková a Ester Andrýsková. Získání mezinárodního titulu Ekoškola nebylo vůbec snadné a podařilo se ho získat po dvouletém úsilí náročné certifikace.

Ekoškola je určena pro celou školu a vede ke spolupráci žáků, učitelů, vedení školy. Jedná se o mezinárodně uznávaný proces certifikace, při kterém školy po splnění daných požadavků získají toto prestižní ocenění. Ekoškola není soutěž, neurčuje se první a poslední místo, titul mohou získat všechny školy, které splní stanovená náročná kritéria. Jde o dlouhodobý proces, který spočívá v neustálém zlepšování životního prostředí školy a jeho okolí.

Uděleného titulu si velmi vážíme a je pro naši školu výzvou k jeho obhájení.

 

Mgr. Ilona Garguláková

ředitelka školy
Comments