Naše žákyně se umístila na 1. místě v celostátním měřítku v soutěži Matematický klokan 2018

přidáno: 31. 5. 2018 4:30, autor: Zdena Velebová
S hrdostí oznamujeme skvělou novinku: Naše žákyně, Linda Andrýsková, se umístila v celostátním měřítku v soutěži Matematický klokan 2018 na 1. místě v kategorii Klokánek. Ocenění udělil žákyni pobočný spolek Jednoty českých matematiků a fyziků sídlící na Univerzitě Palackého v Olomouci. Linda je talentovaná a nadaná žákyně a na jejím pokroku v matematice se podílí i metoda výuky prof. Hejného, kterou vyučujeme od 1. do 5. třídy. Tato metoda rozvíjí mimo jiné také matematickou představivost, logiku a správný úsudek. Právě tyto schopnosti Linda uplatnila při řešení úkolů v Matematickém klokanovi.
Blahopřejeme Lindě k umístění a přejeme jí další úspěchy nejen v matematice!
Comments