DEN ZEMĚ

přidáno: 2. 5. 2018 3:18, autor: ZŠ Komenského I, Zlín
V pondělí 30. dubna se uskutečnil na II. stupni naší školy tradiční projektový den „Den Země“. Žáci byli předem rozděleni do deseti pracovních týmů, ve kterých byly rovnoměrně zastoupeny všechny třídy od 6. A až po 9. C.

Vyučující si pro žáky připravili pět stanovišť s aktivitami, které souvisely s naší planetou Zemí a znečišťováním životního prostředí.

Projektový den probíhal soutěžní formou. Každý tým během dopoledne prošel všemi stanovišťmi, kde se účastnil aktivit a plnil požadované úkoly. Vyučujícími byla sledována jak úspěšnost při dosahování cíle, tak i spolupráce mezi členy týmu a na konci aktivity bylo družstvo ohodnoceno.

Děkuji všem vyučujícím 2. stupně za přípravu zajímavých aktivit. Věřím, že žáci ocenili jejich snahu, že je projektový den obohatil a příjemně si ho užili.

Zuzana Onderová


Comments