Den naruby 2018

přidáno: 4. 4. 2018 23:11, autor: ZŠ Komenského I, Zlín
Ve středu 28. března se na 2. stupni uskutečnil již tradiční Den naruby. Jedná se o projektový den žáků 9. ročníku, kteří si u příležitosti Dne učitelů vyzkouší jejich roli a vymění si s nimi úlohu. Deváťáci vyučovali v menších skupinkách a na tento den si ve spolupráci se svými učiteli připravili nabídku jedenácti předmětů, které vycházely z jejich zájmů nebo oblíbenosti. Z nich si ostatní žáci a také učitelé 2. stupně vybrali čtyři předměty, kterých se tento den zúčastnili. Rozdíl oproti běžnému vyučování byl i v tom, že žáci se učili v každém předmětu s jinými spolužáky a kolektivy byly věkově různorodé.

V letošní nabídce hodin se objevilo těchto jedenáct předmětů: Zlatý bludišťák (anglický jazyk), Detektivní kancelář (přírodopis a chemie), Čím víc, tím líp (zeměpis), Zpátky do minulosti (dějepis), Jižní Korea nejen o Gangnam stylu (zeměpis), Bestmusicever (hudební výchova), Kresleníčko s Bořičkem (výtvarná výchova), Zábavná všestrannost (tělesná výchova), Muffinová trojka (pracovní činnosti – vaření), Happy meal (rodinná výchova) a Nespoutaná informatika. Někteří žáci 9. ročníku si vzali na starost medializaci Dne naruby, zajišťovali fotodokumentaci, natáčeli video a rozhovory s aktéry Dne naruby, další napíší vlastní reportáž a článek do školního časopisu.

Díky našim deváťákům si žáci 2. stupně a jejich učitelé užili nevšední den ve škole s mnoha novými zážitky a odvážní mladí pedagogové z 9. ročníku si mohli ověřit své učitelské schopnosti před třídou plnou mladších spolužáků. Všem zúčastněným deváťákům i jejich učitelům tímto ještě jednou děkuji za přípravu a zdárný průběh celé akce.

Mgr. Valerie ÚradníkováComments