Úvod‎ > ‎

Aktivity a soutěže 2017/18


Can you spell it, please!? - soutěž v AJ

přidáno: 18. 5. 2018 3:10, autor: Zdena Velebová

Dnes, 18. května 2018, se uskutečnil další ročník soutěže v anglickém hláskování " Can you spell it, please?". Žáci bojovali ve dvou kategoriích: 4. a 5. ročníky. Ve čtyřech disciplínách: diktát, spellování napsaných slov, obrázků a fonetické podoby slova, předvedli  nejen dovednost hláskování, ale také porovnali své znalosti slovní zásoby. O vítězích rozhodly znalost, pozornost a v neposlední řadě pevné nervy. Naši žáci si v kategorii 4. ročníků odnesli 2. a 3. místo. Pochvala patří za odvahu všem účastníkům soutěže i paním učitelkám za přípravu.

Těšíme se zase za rok. 

Mgr. Karin Frýdlová

Ocenění ekotýmu školy - titul Ekoškola

přidáno: 18. 5. 2018 1:12, autor: ZŠ Komenského I, Zlín

Na základě auditu konaného 16. dubna 2018 získala naše škola mezinárodní titul Ekoškola. Členům ekotýmu pod vedením p. uč. Helmera patří poděkování za kvalitní práci, kterou v tomto projektu odevzdali. Tímto oceněním získala škola oprávnění po dobu dvou let používat logo, vlajku a název Ekoškola. Slavnostní předávání titulů Ekoškola proběhne v 20. 6. 2018, v budově Senátu ČR.Nové číslo školního časopisu Čtvera

přidáno: 11. 5. 2018 1:02, autor: ZŠ Komenského I, Zlín

Květnové číslo školního časopisu Čtvera je ke stažení ZDE

OKNO DO SVĚTA – výtvarná soutěž

přidáno: 9. 5. 2018 21:43, autor: ZŠ Komenského I, Zlín   [ aktualizováno 9. 5. 2018 21:46 ]

    Tak jako každý školní rok jsme i letos uspořádali výtvarnou soutěž pro žáky základních škol zlínského kraje. Sešlo se nám opravdu velké množství obrázků na téma "Moře jako počátek všeho.. skutečnost či fantazie, minulost i současnost".

   Slavnostní vernisáž s vyhlášením vítězných prací proběhla ve středu 25. dubna v přístavbě naší školy. Všech osmnáct oceněných soutěžících z 19 zúčastněných škol si přijelo se svými rodiči, kamarády nebo vyučujícími pro svou odměnu a diplom. Součástí slavnostního odpoledne bylo i hudební vystoupení žáků naší školy a malé občerstvení. 

    Pokud jste si ještě "moře obrázků" nestačili prohlédnout, máte možnost až do konce května, kdy výstava končí nebo navštivte naši webovou galerii.


Jitka Palíková
DEN ZEMĚ

přidáno: 2. 5. 2018 3:18, autor: ZŠ Komenského I, Zlín

V pondělí 30. dubna se uskutečnil na II. stupni naší školy tradiční projektový den „Den Země“. Žáci byli předem rozděleni do deseti pracovních týmů, ve kterých byly rovnoměrně zastoupeny všechny třídy od 6. A až po 9. C.

Vyučující si pro žáky připravili pět stanovišť s aktivitami, které souvisely s naší planetou Zemí a znečišťováním životního prostředí.

Projektový den probíhal soutěžní formou. Každý tým během dopoledne prošel všemi stanovišťmi, kde se účastnil aktivit a plnil požadované úkoly. Vyučujícími byla sledována jak úspěšnost při dosahování cíle, tak i spolupráce mezi členy týmu a na konci aktivity bylo družstvo ohodnoceno.

Děkuji všem vyučujícím 2. stupně za přípravu zajímavých aktivit. Věřím, že žáci ocenili jejich snahu, že je projektový den obohatil a příjemně si ho užili.

Zuzana Onderová


Přijímací zkoušky nanečisto

přidáno: 9. 4. 2018 2:45, autor: Jan Zicha

Dne 4. dubna 2018 proběhly na naší škole přijímací zkoušky z matematiky nanečisto.Žáci 9. ročníku si mohli vyzkoušet, jak to bude probíhat na přijímacích zkouškách, které proběhnou na středních školách ve čtvrtek 12.4. a v pondělí 16.4.

Byly pro ně připraveny pokyny pro vyplnění testu, jeho zadání i odpovědní arch. Do něj měli předepsaným způsobem zapsat správné řešení jednotlivých úloh. Přijímací zkoušky nanečisto z matematiky si přišlo vyzkoušet 35 žáků, kteří pracovali, jak nejlépe dovedli. Snad jim tato zkušenost pomůže k těm nejlepším výsledkům v řádných termínech přijímacích zkoušek a vyvarují se chyb, kterých se v testu nanečisto dopustili.


Sylva Roženková

Velikonoční jarmark ve škole

přidáno: 5. 4. 2018 4:00, autor: Zdena Velebová

V úterý  27. března 2018 proběhl ve škole tradiční velikonoční jarmark. Všechny nádherné dekorace vyrobili žáci se svými třídními učitelkami v rámci pracovních činností nebo výtvarné výchovy. Že máme ve škole šikulky, to všichni víme, ale letošní výrobky byly obzvláště podařené. A protože bylo všeho dosti, tak se prodávalo ještě ve středu. 

Žáci si nakoupili mnoho pěkných dekorací a doma tak mohli pomoci s velikonoční výzdobou. Všichni jsme z jarmarku měli radost. Již nyní se těšíme na příští ročník.

 

Mgr. Lenka Doležalová

Den naruby 2018

přidáno: 4. 4. 2018 23:11, autor: ZŠ Komenského I, Zlín

Ve středu 28. března se na 2. stupni uskutečnil již tradiční Den naruby. Jedná se o projektový den žáků 9. ročníku, kteří si u příležitosti Dne učitelů vyzkouší jejich roli a vymění si s nimi úlohu. Deváťáci vyučovali v menších skupinkách a na tento den si ve spolupráci se svými učiteli připravili nabídku jedenácti předmětů, které vycházely z jejich zájmů nebo oblíbenosti. Z nich si ostatní žáci a také učitelé 2. stupně vybrali čtyři předměty, kterých se tento den zúčastnili. Rozdíl oproti běžnému vyučování byl i v tom, že žáci se učili v každém předmětu s jinými spolužáky a kolektivy byly věkově různorodé.

V letošní nabídce hodin se objevilo těchto jedenáct předmětů: Zlatý bludišťák (anglický jazyk), Detektivní kancelář (přírodopis a chemie), Čím víc, tím líp (zeměpis), Zpátky do minulosti (dějepis), Jižní Korea nejen o Gangnam stylu (zeměpis), Bestmusicever (hudební výchova), Kresleníčko s Bořičkem (výtvarná výchova), Zábavná všestrannost (tělesná výchova), Muffinová trojka (pracovní činnosti – vaření), Happy meal (rodinná výchova) a Nespoutaná informatika. Někteří žáci 9. ročníku si vzali na starost medializaci Dne naruby, zajišťovali fotodokumentaci, natáčeli video a rozhovory s aktéry Dne naruby, další napíší vlastní reportáž a článek do školního časopisu.

Díky našim deváťákům si žáci 2. stupně a jejich učitelé užili nevšední den ve škole s mnoha novými zážitky a odvážní mladí pedagogové z 9. ročníku si mohli ověřit své učitelské schopnosti před třídou plnou mladších spolužáků. Všem zúčastněným deváťákům i jejich učitelům tímto ještě jednou děkuji za přípravu a zdárný průběh celé akce.

Mgr. Valerie ÚradníkováHodinka s Křemílkem a Vochomůrkou

přidáno: 27. 3. 2018 3:25, autor: ZŠ Komenského I, Zlín

                       
V rámci měsíce března, který je tradičně měsícem knihy, připravila školní knihovna pro žáčky prvních a druhých tříd trochu netradiční aktivitu. Společně se svými třídními učiteli strávily děti příjemnou hodinku s oblíbenými postavičkami knihy Pohádky z pařezové chaloupky, kterou ve většině případů znaly. Co ale někteří z nich nikdy neviděli, byl „přístroj,“ jenž přehrává „ CD.“ Vyslechli pohádku Jak zasadili semínko, zodpověděli dané otázky k textu, zazpívali si spolu s Křemílkem a Vochomůrkou (žákyně 8.B třídy – knihovnice – připravily dramatizaci pohádky.)

Závěrem děti za svou třídu zasadily semínka a je už jen na nich, jak o ně budou pečovat, aby jim vyrostla. Odměnou pro ŠK jsou pěkné vymalovánky, které nám odevzdaly. Vystavíme v prostorách školy i knihovny.

Moc jsme si to všichni užili, bylo to prostě super!

Za ŠK: Mgr. Eva PostavováKLOKAN 2018

přidáno: 27. 3. 2018 3:22, autor: ZŠ Komenského I, Zlín

V pátek 16. března řešili všichni žáci 1. stupně 22. ročník matematické soutěže Klokan, ve čtvrtek 22. března se do řešení příkladů zapojili také vybraní žáci 2. stupně. Soutěžilo tak celkem 339 žáků naší školy.

Mezi nejmenšími Cvrčky podali nejlepší výkony Martin Hujík ze třídy 3. B, Filip Zahrádka a Ondřej Puk, oba ze třídy 3. D.

V kategorii Klokánků dosáhla úžasného výsledku Linda Andrýsková ze třídy 5. B, která získala plný počet 120 bodů. Na druhém a třetím místě skončili Lukáš Horák ze třídy 5. A a Marek Raška ze třídy 5. B.

Nejlepším Benjamínem se stal Ondřej Nečas ze třídy 7. C, v těsném závěsu za ním pak Michaela Pokorná ze třídy 6. A a Vít Stavjaník ze 7. C.

V kategorii KADET dosáhl nejvyššího počtu bodů Ondřej Vavrys ze třídy 9. B, na druhém místě se umístili se shodným výsledkem Ondřej Salaj z 8. A a Barbora Šošolíková z 9. A.1-10 of 50