Ochucovadla a instantní směsi – projekt v hodinách chemie

přidáno: 4. 11. 2016 6:15, autor: Zdena Velebová

 

Projekt na téma nebezpečí skrývajícího se v ochucovadlech a instantních směsích zpracovali žáci osmého ročníku v hodinách chemie pod vedením paní učitelky Zuzany Onderkové.

Paní učitelka připravila metodiku jednotlivých kroků práce na projektu a mohlo se začít. V první hodině byli žáci seznámeni s pojmy „ochucovadlo“ a „instantní směs“, rozdělili se do pracovních týmů (dvou až tříčlenných) a sestavili své vlastní představy o tématu pomocí myšlenkové mapy.

Do druhé hodiny si přinesli ukázky různých ochucovadel a instantních směsí, jejich obrázky a obaly. Z informací na obalech vyčetli potřebné údaje, které zpracovali v pracovním listu formátu A4. Žáci u některých ochucovadel a instantních směsí objevili nebezpečné látky a alergeny, jejichž názvy vypsali. V samostatném úkolu pak vyhledali data o těchto látkách a informace o jejich možném negativním vlivu na zdraví člověka.

V závěru projektu vyhodnotili, co nového se dozvěděli a jak by se změnila jejich myšlenková mapa s novými vědomostmi. To nejdůležitější, co si žáci z projektu odnesli, je ale jiný pohled na to, co jí a kupují. Všichni uvedli, že se nyní při nakupování potravin zamýšlejí nad jejich složením, čtou etikety na výrobcích a upozorňují rodiče na nebezpečné látky skryté v jejich obsahu.
 
 
 
 
 
Comments