Exkurze - SPŠ polytechnická COP Zlín

přidáno: 18. 11. 2016 5:02, autor: ZŠ Komenského I, Zlín

         Dne 20. října 2016 se žáci 9. A a 9. B účastnili zajímavé akce pořádané Střední průmyslovou školou polytechnickou ve Zlíně. Šlo o předvedení oborů, které tato škola nabízí pro středoškolské studium, ukázku pozdějšího velmi solidního uplatnění v praxi a zároveň tak  i o nenásilný nábor žáků do technických oborů. V období, kdy si deváťáci začínají vybírat z nabídky škol „tu svou“, je to jistě nanejvýš vhodný počin.

Aktivity žáků probíhaly jak v hlavní budově školy, tak v učebnách a dílnách odborné přípravy. Program byl na obou místech velmi pestrý a zajímavý. Žáci se například seznámili s oborem Design a zpracování výrobků. Zkusili si jednoduchý náčrt ve speciálním programu a dozvěděli se něco více o 3D tisku. Pokusili se ovládat  malé robotky pomocí počítače a v dílnách navštívili tiskaře, grafiky a knihaře.

Celá exkurze byla ze strany SPŠ COP velmi dobře připravena a žáky také velmi kladně hodnocena. Všichni odcházeli obohaceni o nové možnosti výběru studia.

Comments