Ekotým - seznámení s pravidly třídění odpadu v učebnách školy

přidáno: 20. 3. 2017 5:31, autor: ZŠ Komenského I, Zlín
Každý z nás produkuje odpady, se kterými je dále potřeba vhodně nakládat. Pokud budeme například obal od svačin vyhazovat do směsného odpadu, nedáme použitému obalu šanci na jeho opětovné využití. K tomu je ale ovšem potřeba dodržovat určité zásady třídění, jako například co se smí a nesmí vyhazovat do jednotlivých košů atd.

Z těchto důvodů členové ekotýmu prezentovali krátkou přednášku o správném třídění ve všech třídách druhého stupně. Doufáme, že vám poskytnuté informace pomohly k pochopení toho, že třídění má smysl a budeme rádi, když nás v naší snaze budete podporovat.

Třiďte odpad, má to smysl.

Za ekotým Mgr. Jaroslav Helmer

Comments