Dalton v 6.A a B – český jazyk

přidáno: 14. 10. 2016 3:54, autor: ZŠ Komenského I, Zlín   [ aktualizováno 16. 10. 2016 7:05 ]
Poprvé v letošním školním roce vyzkoušeli daltonské úkoly v českém jazyce žáci 6.A a B ve čtvrtek 6. října. Téma Národní jazyk  bylo vhodně zařazeno v rámci Obecných výkladů o jazyce, a to na jednu vyučovací hodinu (s předchozí instrukáží). Žáci si tentokrát nezvolili sami možnost spolupracovat či pracovat samotní, ale všichni se předem rozdělili do skupinek po čtyřech, aby mohli efektivně a v týmu řešit úkoly na dané téma. Ty se týkaly jak teorie, tak praktických ukázek zejména z nespisovné části jazyka – nářečí, slangu, profesní mluvy. Využívali jak učebnici a pracovní sešit, tak i předem připravené informace i s nářeční mapou na nástěnce ve třídě a knihy (např. Slovácko sa súdí, Čertoviny z Valašska, Slovník hantecu, Hanýžka a Martínek aj.). Týmy mohly také v určitém časovém úseku využít počítač ve třídě. Pracovní listy skupin byly vyhodnoceny a porovnány, řešení našli další hodinu žáci na počítači i na nástěnce a mohli si své práce zkontrolovat.

Zhodnocení nebylo příliš optimistické, žáci totiž zjistili, že mnoha slovům z nářečí i jiných skupin nespisovného jazyka nerozumějí, a to dokonce ani z našeho nejbližšího regionu. Slovní zásobu si rozšiřují pouze spisovnou češtinou (ve škole) nebo hovorovými výrazy obecně užívanými, což je škoda, protože by měli být více pyšní na nářeční různorodost našeho regionu

 

Mgr. Darina Sotolářová

Comments