Daltonská výuka v hodinách zeměpisu

přidáno: 5. 12. 2016 2:00, autor: Jan Zicha
Do hodin zeměpisu pravidelně zařazujeme úkoly založené na principech daltonské výuky, které podporují aktivní práci žáků, zodpovědnost, spolupráci, volbu žáka (s kým chce spolupracovat, které úkoly si zvolí podle svého zájmu a pracovního tempa) a také sebehodnocení (žáci si sami překontrolují správnost a zhodnotí svůj výkon).

Výuka hodiny zeměpisu ve druhém prosincovém týdnu na téma „zemětřesení“ proběhla v 6.C právě formou daltonských úkolů. V daltonském listu měli žáci zadané krátkodobé povinné, volitelné a extra úkoly. Kromě učebnice a atlasu světa měli k dispozici také texty a obrázky ve skládačce „Zemětřesení – fakta a zajímavosti“. Doplňkem pro extra úkoly byly tablety pro vyhledávání na internetu. Žáci mohli pracovat samostatně, ve dvojici nebo tříčlenném týmu dle vlastní volby. Po kontrole správnosti si také stručně zhodnotili svůj výkon. Drtivá většina žáků třídy se vyjádřila k této formě výuky tak, že je baví nebo že jim vyhovuje.

V 8. ročníku touto formou proběhlo např. procvičování učiva o obyvatelstvu ČR. Doplňkem byl rovněž tablet, který mohli žáci využít pro vyhledávání na internetu a také k procvičování v aplikaci „Zeměpis ČR“. Po procvičení učiva následoval  elektronický test na známky. Test s otevřenými i uzavřenými typy odpovědí osmáci vyplňovali na PC přes internet v aplikaci „formuláře Google“. Vyhodnocení pak obdrželi na svůj email i s označením chyb a správným řešením.

Jan Zicha
Comments