Daltonská výuka v chemii

přidáno: 12. 12. 2016 22:19, autor: ZŠ Komenského I, Zlín
Žáci 8 tříd si letos poprve vyzkoušeli Daltonskou výuku i v chemii. Tématem byla Voda, především druhy vod a koloběh vody. V první hodině proběhl nejprve výklad k danému tématu a také žáci shlédli video. Po instruktáži, jak by měla daltonská výuka probíhat, se žáci samostatně rozdělili do dvojic či trojic. V daltonském listu měli zadané povinné a dobrovolné úkoly. Kromě učebnice žáci měli k dispozici také encyklopedii a internet. V závěru druhé hodiny proběhla kontrola a sebehodnocení. Většině se podařilo úkoly vypracovat správně a výuku tohoto typu hodnotilo kladně.
 

Z. Onderková
Comments