Dalton na 1. stupni v prosinci 2016

přidáno: 16. 12. 2016 1:00, autor: Zdena Velebová   [ aktualizováno 18. 12. 2016 23:30 ]

2.A – p. Vyorálková

Daltonská výuka na téma „Mikuláš“ proběhla 5.12.2016. Děti ve 2. A pracovaly na čertovském počítání, jemnou motoriku si procvičovali při vystřihování andělíčka a svůj verbální projev posílili při dramatizaci tradičního příběhu.

 

2.B – p.Doležalová

Dnešní Daltonský blok se nesl v duchu Mikuláše. Úkoly byly na dané téma. První úkol byl přečíst básničku a podle ní nakreslit obrázek, dalším úkolem bylo čertovské barevné počítání. Nejtěžší úkol čekal v podobě vystřihování anděla. V průběhu plnění úkolů nás navštívil Mikuláš s andělem a čerty.

Na závěr jsme si všichni zaznačili body na daltonské metry.

 

3.A – p.Haasová

Daltonský blok míváme většinou v pátek. Někdy jen dvě hodiny, ale už se stalo, že jsme zvládli pracovat samostatně i tři hodiny.

Často si tyto dny pojmenováváme. Vzpomínáme na den Jablíčkový, Cestovní, Čertovský, chystáme Andělský a Vánoční. Naposledy byl den Sportovní.

Na tabuli máme zaznamenán Daltonský plán. Jsou tu úkoly povinné, ty musí všechny děti splnit. Minule se ale stalo, že dvě děvčata nesplnila jeden z úkolů. Dlouho se zdržela u matematiky. Možná se i zapovídala...

Začátek bývá trochu rušný. To si každý chystá svůj prostor. Po zazvonění na zvoneček nastává ticho. Děti se seznámí s povinnými úkoly, vyberou ten, který zvládnou bez pomoci, rozhodnou, u kterého budou potřebovat pomoc. Povinné úkoly jsou však jen procvičováním probrané látky.

Žáci si organizují plnění úkolů sami. Pracují svým tempem. Můžou oslovit své kamarády, kteří jim pomohou, nebo si zkontrolují výsledky.

Na tabuli jsou také úkoly výběrové. Děti mají na výběr, zda si zbytek času budou číst svou knihu, něco vytvoří, nakreslí, zahrají hry.

Extra úkoly využívá jen někdo. Tyto úkoly jsou náročnější, děti za ně mohou získat více bodů, někdy i známku.

Na závěr dochází k ústnímu hodnocení v kruhu. Pokud se  mi podaří vyhodnotit alespoň jeden z úkolů, dostanou děti za body žetony. Úkoly jsou většinou z Jč, Ma a Prv. Žetony využíváme v naší plavbě po ostrovech. Pokud někdo získá osm žetonů, pět odevzdá paní učitelce a může udělat na mapě jedno tempo.

Jakmile se doplavíme na nějaký ostrov, probíhá „oslava“ a všichni dostanou sladkou odměnu. Pokud někdo poruší naše nastavená pravidla, může o nějaký žeton také přijít.

Svou práci by měli všichni dokázat zhodnotit a uvědomit si, co všechno umí a co neumí.

 

3.B – p.Bárová

Děti v „daltonu“ dostaly pracovní listy s úkoly na procvičování skupin dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, doplňovačky, dvousměrky a křížovky. Druhý list byl matematický s opakováním součtových trojúhelníků.

Děti pracovaly samostatně, začaly s úkoly, které jim nečiní problémy. Pokud potřebovaly, poradily se se spolužákem.

Nakonec byly všechny úkoly obodovány a děti si přičetly body do celkového tabulkového přehledu.

 

4.A – p.Malý

Náš dnešní pracovní den byl rozdělen do dvou částí. V jedné jsme řešili úkoly rámce daltonského bloku, ve druhé cíle běžných vyučovacích hodin podle rozvrhu.

Dalton nás dnes hodně zaměstnal, jelikož bylo potřeba zapátrat v paměti a odpovědět na řadu otázek, které nebyly jednoduché, ač odpovědi už naše oči viděly a uši slyšely.

Pracovali jsme na tematice vesmíru, následně upevňovali znalosti skladby slova, skloňování. Odběhli k přípravě receptu v opisu, osvěžili znalosti anglické slovní zásoby v křížovce a sami sebe pak v osmisměrkách.

 

4.B – p.Vojáčková

Dalton máme rádi! Proč? Prostě nás baví! Baví nás pracovat vlastním tempem, baví nás pracovat a přitom si radit, baví nás získávat body, baví nás pomáhat si, a moc nás baví nepovinné úkoly. Tento týden jsme se zaměřili na Vánoce. Vánočně jsme počítali a také se dověděli, jak to vypadá na Vánoce v anglicky mluvících zemích. Bylo to moc zajímavé a poučné. Těšíme se na další daltonská témata!

 

5.A – p.Honsová

Daltonská výuka probíhala na téma „Naše ZOO Lešná“.

Z čeho jsme vycházeli? V hodině slohu jsme probírali reprodukci textu „Zoologická zahrada naruby“. Po přečtení článku a následném rozhovoru žáci volně reprodukovali hlavní myšlenky, které si zapisovali. Vytvořili osnovu jako oporu k vypravování.

Z článku se žáci dozvěděli o království divoké zvěře, kde zvířata žijí volně v přírodě. Jmenovali místa, kde se taková království vyskytují v České republice. Závěrem pak vše porovnávali s naší ZOO Lešná.

Text o zoologické zahradě naruby nás inspiroval pro Daltonskou výuku. Žáci zpracovávali povinné pracovní listy z češtiny, matematiky a vlastivědy. Odpovědi do vlastivědy si vyhledávali v článku o naší ZOO z prezentace na interaktivní tabuli o slonech. Dobrovolné úkoly byly z angličtiny a z projektu Moje město. Pracovní list o ZOO Lešná se stal pozvánkou k prohlídce naší krásné zoologické zahrady.

 

 

Dalton 5.B - p.Ludvíková

Aktuálně poslední daltonský blok byl zaměřen na dva hlavní předměty, a to český jazyk a matematiku. úkoly v češtině sloužily k procvičení toho, co nás nejvíce právě teď trápí, předpony s, z, vz. Určovali jsme, kdy se jedná o směr dolů, kdy o směr vzhůru, dokončení děje či změnu stavu. Matematika byla o dost zábavnější, zvláště proto, že byla propojena s přírodovědou a jejím oblíbeným tématem - zvířecí říší. Pracovali jsme s daty, ze kterých jsme sestavovali jednotlivé tabulky, a při tom všem ještě procvičovali převody jednotek hmotnosti.

Comments