Akce školy‎ > ‎

Sportovní a atletický den


Sportovní dny jsou pořádány ke konci školního roku na obou stupních školy. Na I. stupni probíhá sportovní den pod názvem Atletický den, druhý stupeň používá název sportovní den. Sportovní den je soutěží tříd, které postaví týmy složené vždy ze dvou dívek a dvou chlapců. Z jedné třídy může být i více týmů. Žáci soutěží v disciplínách – běh na 60 m, skok daleký, hod kriketovým míčkem (6.-7.r.), hod koulí (8.- 9.r.), běh na střední trať (600 m, 800 m) a štafeta 4 x 60 m. Výsledky se bodují podle stanovené tabulky. Body všech týmů z jedné třídy se sčítají a celkový počet bodů třídy určí její postavení na výsledkové listině. Nejlepší třída získává putovní pohár. Kromě tříd jsou oceněni i žáci s nejlepšími výkony v jednotlivých disciplínách.

Cílem je zapojit do atletického zápolení co nejvíce  Dětí z jednotlivých tříd a ročníků, podpořit je při dosahování dobrých výkonů a poukazovat na soutěžení v duchu fair play. Žáci se také učí taktice a spolupráci při vytváření týmů.