Akce školy‎ > ‎

Den padajícího listí


Projektový den,který jsme nazvali podle indiánského kalendáře, probíhá na konci října nebo na začátku listopadu. Účastní se ho žáci 1. stupně kromě prvních tříd. Děti dostanou nabídku předmětů, ze kterých s
 
i sestaví svůj vlastní rozvrh. Musí dodržet pravidlo: ze čtyř hodin mohou být jen dvě výchovy, tzn. HV, VV, PV nebo TV. Týden před akcí se děti zapíší do seznamů k jednotlivým vyučujícím. Rozvrh je sestaven napříč ročníky, takže v jedné třídě se v hodině angličtiny, matematiky, češtiny atd. setkají děti z 2., 3., 4. a 5. ročníku
. Cílem akce je vést děti ke vzájemnému poznávání, ke spolupráci, k umění komunikovat se staršími nebo naopak mladšími spolužáky, k týmové práci. Akce má významný vliv na odbourávání nezdravých vztahů mezi dětmi a posílení sounáležitosti žáků se školou.
 
Ve školním roce 2016 - 2017 se Den padajícího listí opět vydařil:
 

PROJEKT KE DNI PADAJÍCÍHO LISTÍ

 

Den padajícího listí je „pedagogický zlepšovák“, který každoročně v naší škole pořádáme v listopadu již od roku 2004. Tehdy jsme začali sbírat znalosti o stromech a listech.

Když jsme předsedali Evropské unii, věnovali jsme se jednotlivým státům. Velmi zdařilý projekt byl inspirovaný skutečnou událostí - výbuchem sopky Krakatau. Také jsme se zabývali recyklací.

Letos byl hlavním tématem  zdravý životní styl. Navazovali jsme tak i na projekt o soli, cukru

a zdravé stravě.

Žáci 2. - 5. tříd si mohli vybrat vyučovací hodiny z nabídky dvanácti učitelů a sestavit si svůj  čtyřhodinový rozvrh.

 

V učebně 5. B třídy probíhala hudební výchova pod vedením paní učitelky Hanky Ludvíkové:

V hudebce jsme  léčili slona. Zazpívali jsme si o něm písničku, vymýšleli a sepisovali nápady, jak nemocné slůně vyléčit a nakonec jsme se shodli, že mu namícháme hudební vitamínovou bombu v podobně ovocného salátu. Takže jsme se rozdělili na manga, ananasy a kiwi, trénovali, zpívali a společně umíchali našemu nemocnému slůněti vícehlasý ovocný salát. Všechny nás to moc bavilo a léčení slůněte jsme si moc užili.  

 

V bloku jazyka českého paní učitelky Jany Haasové (učebna 3.A) aasovH cestovaly děti s Filipem a jeho kamarády do Země zdraví. Formou brainstormingu a pomocí myšlenkové mapy přemýšlely, co zde uvidí. V jedné skupině došlo k zajímavé výměně názorů, zda jsou důležité v Zemi zdraví lékárny. Jsou potřeba prášky a pilulky? V soutěži citátů a přísloví o zdraví proběhla demokratická volba toho  nejlepšího. Vyhrál citát: Lékař léčí, příroda uzdravuje.

 

V učebně 4. A pana učitele Antonína Malého se řešila matematika.

Děti se vydaly pustou krajinou na cestě k pokladu. Musely čelit překážkám v podobě hustých pavučin a jedovatých hadů. Naštěstí nikdo nebyl lapen ani uštknut. A že se pavouci a hadi hodně snažili! Díky dobré přípravě všichni dosáhli touženého cíle – přežili a poklad byl nalezen.

 

Paní učitelka Lucie Köglerová si připravila hodinu dramatické výchovy.

Děti nemohly podívat, jak to u nás ve školách vypadalo s očkováním před třiceti lety. Přišel lékař se sestrou, zaklepali a nastalo pozdvižení pro všechny...... děti si vyzkoušely práci v rolích zdravotních sester, lékařů i pacientů. Vyšetřovali, stanovovali diagnózu, aplikovali léčbu pomocí injekcí, vypisovali na léky……

 

V angličtině u paní učitelky Lenky Bárové si děti připravily zdravou svačinku. Naučily se tak spoustu anglických slovíček  na téma „jídlo“. Úkolem bylo vyřadit z nabídky potravin jídlo nezdravé. Děti pracovaly ve skupinách s obrázky, dbaly na správnou výslovnost a společně přemýšlely nad výběrem jídla.

 

Paní učitelka Lenka Doležalová s dětmi cvičila v tělesné výchově:

Na začátku hodiny jsme probrali zdravý životní styl, ke kterému neodmyslitelně patří pohyb. A pak to začalo: Rozcvička v podobě aerobiku, následoval kruhový provoz na stanovištích. Tam jsme skákali přes švihadlo, cvičili na lavičkách, procvičovali práci s florbalovou hokejkou, házeli na koš a také posilovali břišní svaly. Na závěr hodiny jsme si zahráli vybíjenou. Endorfiny vyplaveny, úsměv na tváři, zdravé tělo, zdravý duch!

 

Paní učitelka Šárka Vojáčková si připravila pro děti lekce pracovních činností.

Děti si zahrály na zoubkovou vílu a zkusily si vyrobit pomocí sádry svůj vlastní zoubek. Protože plná pusa zdravých zubů je důležitá, následovalo další tvoření, teď už z papíru - "pusinky plné zoubků". A kdo chtěl a měl chuť, zapojil se do společné práce napříč všemi hodinami - obličej plný zeleniny a ovoce. Dílo se zdařilo a doufám, že si děti celý den patřičně užily a mnoho nového se dozvěděly! :-)

 

 Comments