Akce školy‎ > ‎

Adaptační pobyty pro žáky 6. a 8. ročníku.

Cílem třídenního adaptačního pobytu pro 6. a 8. ročníky je nejen vytvoření respektujícího se kolektivu žáků dané třídy a navození pozitivní nálady pro nadcházející školní rok, ale také cvičení konfliktních situací a nalezení společensky přijatelných způsobů jejich řešení ( bez fyzického či slovního napadání ) a vymezení pojmů diskriminace a tolerance.Pomocí prožitkových metod, hraní v rolích a prvků osobnostně sociální výchovy jsou děti konfrontovány s různými druhy patologických vztahů v kolektivech, učí se je rozpoznat, bránit se jim, požádat o pomoc, řešit problémy.Třídenní kurzy jsou součástí ŠVP Barevná škola. Výstupy kurzu vyhodnocujeme a rozbory jsou vodítkem pro další práci učitelů s kolektivy tříd. Na základě naší několikaleté praxe můžeme potvrdit, že kurzy stanovené cíle plní, absolventi udržují mezi sebou navzájem, mezi učiteli i rodiči dobré vztahy. Míra negativních jevů ve vztazích žáků naší školy na II. stupni je snížená.
 
Ve školním roce 2016 - 2017 se adaptačního kurzu zúčastnily třídy 6. ABC a 8. ABC:

I v letošním roce se žáci 8. ročníků zúčastnili třídenního adaptačního pobytu v rekreačním středisku na Jelenovské. Ve středu 14. září se 57 dětí vypravilo na dlouho očekávanou akci. První dvě vyučovací hodiny strávili žáci ještě ve školních lavicích, ale o velké přestávce se shromáždili před školou a vyrazili autobusem na místo konání.

Program, kterého se osmáci zúčastnili, byl připraven profesionálně. Byl zábavný, poučný, místy i náročnější na fyzičku, děti se ho zúčastňovaly s nadšením. Ani večery nezůstaly bez programu. První večer jim jejich vedoucí připravili noční hru, druhý večer jim spolužáci, kteří s sebou přivlekli kufry plné techniky a blikajících světel, připravili úžasnou diskotéku. Účast byla  stoprocentní, všichni se nadšeně vrhli do tanečního reje a tancovali by až do rána – nebýt učitelů, kteří je nutili dodržet večerku.

Nikomu se nechtělo domů a všichni si to náramně užili. Škoda, že vše jednou končí.

Mgr. Blanka Trojnová